Krogstadtunet før og i dag

Krogstadtunet er en gammel og ærverdig gård som har sin opprinnelse helt tilbake til slutten av 1700-tallet. Den har vært i familiens eie siden 1881. Da kjøpte lærer Hans Krogstad gården fordi eieren emigrerte til Amerika. I dag er det Hans Krogstads oldebarn som driver gården. Det var tradisjonell gårdsdrift på gården fram til midten av 1960-tallet. I 1985 tok en orkanbyge tak i fjøset og la det i ruiner. Dette var en stor ulykke for gården, men samtidig ble det starten på dagens Krogstadtun. Arbeidet med å bygge opp igjen fjøset krevde pågangsmot og arbeidslyst, men det hadde Åshild og Ivar en god del av. De så muligheten til å få et sted der de kunne vise fram alle de gamle gjenstandene de hadde tatt vare opp gjennom årene. En dag i 1992 fikk Krogstadtunt forespørsel fra daværende ordfører Kjell Bakkland, om de kunne tenke seg å starte en campingplass på tunet. Åshild og Ivar trengte ikke lang betenkningstid, og campingplassen var snart en realitet. Krogstadtunet er i dag et levende tun, med mange forskjellige aktiviteter. Tanker for årene som kommer er at tunet skal være stedet for gode opplevelser – stedet der vi byr på kulturhistorie, matopplevelser, musikk og husflid. Vi håper at gjester fra inn- og utland, fastboende i Midt-Troms, skoleklasser, unge og gamle ønsker å besøke tunet. Åshild og Ivar tok i mot busslaster med turister allerede i 1978, så tunet har en lang tradisjon å vise til når det gjelder turisme og gode opplevelser.

Vertskapet på tunet

Krogstadtunet drives i dag av tre generasjoner Krogstad: Ivar og Åshild, datteren Ingrid og hennes barn, Nikolai og Amanda. De tar hjertelig i mot deg som gjest og ønsker at du skal føle deg hjemme på tunet. Velkommen!
Web Traffic: Today 94 | Total 454775